Anketa: Šta mislite o sudbini pasoša izdatih u Koordinacionoj upravi za KiM?

Ova anketa ima za cilj da ispita stavove građana o statusu pasoša izdatih u Koordinacionoj upravi za KiM.