Anketa: Šta mislite o Briselskom sporazumu?

Ova anketa ima za cilj da ispita informisanost građana i njihove stavove o Briselskom sporazumu.