Anketa: Pred integraciju srpskih sudija i tužilaca: Šta vi mislite?

Cilj ankete je ispitati stavove građana o predstojećoj integraciji srpskog sudskog osoblja o kosovski pravni okvir.